Botoks ili Botulinum toxin je otrov koji nastaje kao produkt bakterija – clostridium botulinum, koje izazivaju trovanje hranom zvano botulizam.Farmakološkom obradom, za potrebe medicine dobija se niskokoncentrovani toksin koji se koristi kao terapija kod mnogih oboljenja.Osim u medicini koristi se i u estetici lica,na taj način što se njegovim ubrizgavanje postiže paraliza mišica i brisanje mimičnih bora.
Efekat traje i do nekoliko mjeseci. Potrajaće 3-4 dana pre nego što primjetite prve efekte botoksa. Puni efekat nastupa otprilike nakon nedelju dana.

Share:
× Kako vam mogu pomoći?