Totalna proteza je vrsta proteze koja se koristi kod potpuno bezubih pacijenata. One su napravljene od akrilata, jedne vrste plastike.

Estetski u potpunosti mogu zadovoljiti sve kriterije, ali nakon dužeg perioda nošenja mogu izazvati problem sa sluzokožom usne duplje.
Gornje totalne proteze su dosta stabilnije od donjih pošto se gornja vilica ne pomiče, a i može se ostvariti vakuum između same proteze i sluzokože koji daje dodatnu stabilnost.Donja totalna proteza je malo problematičnija od gornje, jer se donja vilica pomjera i ako sam vilični greben nije dovoljno izražen kako bi proteza na njega nalegla, onda se proteza pomjera i često izlazi iz ležišta.
– parcijalne su slične totalnim protezama samo što imaju manju akrilatnu ploču i kukice kao dodatak retencije.

Share:
× Kako vam mogu pomoći?