inley, onley

Kod velikih destrukcija zuba usled karijesa jedna od mogućnosti u sanaciji jesu inlay-i i onlay-i.Inlay je nadoknada koja se postavlja u zub, a onlay je nadoknada koja se postavlja na zub. Izrađuju najčešće od čiste keramike ili ih može izraditi tehničar od zlata, keramike ili kompozita

Share:
× Kako vam mogu pomoći?